I

ietskes iets,enigszins
Inmòl eenmaal / in ieder geval
inne eentje
innins plotseling
Ins een keer / eens
irlek eerlijk
Is’t is het