R

rikraoie overleggen / bijpraten
rondskriekele je gezicht laten zien / op bezoek gaan
rustig af worre rustig van worden