T

tenkstasjon tankstation
téd tijd
tegesworrig tegenwoordig,heden
mi teije geregeld / op tijd
tillevizie televisie
toenderted destijds
taus thuis
trug terug
twee kirres twee keer